Περιλήψεις
Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο Mediterranean Journal of Rheumatology (Pubmed listed)

ANAKOINΩΣΗ: Η Φόρμα υποβολής περιλήψεων έχει κλείσει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής περιλήψεων εργασιών: 8 Σεπτεμβρίου 2021